HR Poradenství
Nové metody do našich škol

Vzdělávání nás baví, proto jsme se s radostí chopili příležitosti vytvořit vzdělávací program o Hejného metodě, nové metodě výuky matematiky, metodě přinášející dětem zaslouženou radost z poznávání.

 

Přestože jsme vzdělávací společnost se zaměřením především na vzdělávání dospělých, s nadšením jsme přivítali možnost spolupracovat s týmem kolem pana profesora Hejného. Mnoho z know-how ověřeného praxí na 800 školách v ČR je použitelných i pro svět dospělých.

Dětský systém vzdělávání se po desetiletí nezměnil. Žáci stále memorují pojmy a vzorečky bez napojení na běžný život. Kvůli tomu tyto pojmy a vzorečky velmi rychle zapomenou a po půl roce si už probranou látku nepamatují. Pokud se někoho zeptáte, jaký byl jeho nejméně oblíbený předmět na škole, tak většinou odpoví matematika nebo fyzika. Děti učíme jen řadu těžko představitelných vzorečků, u kterých si nedovedou představit jejich smysl a které si vůbec nezažijí. Právě tím je Hejného metoda výuky matematiky jiná.

Matematiku vysvětluje na „schématech" dětem známým z jejich každodenního života. Děti proto tak nepřicházejí do styku s něčím cizím, ale s něčím pro ně známým, čemu rozumí a můžou s tím dále pracovat.

Cokolada v celku.png

Když jedete do práce, víte jak, protože v hlavě máte schéma dopravy, když se vás zeptám, kolik doma máte oken, tak si v hlavě představíte uspořádání bytu (schéma) a za chvíli mi řeknete, kolik je v bytě oken. Právě to děti učí Hejného metoda.

Dalším důležitým bodem je, že děti musí mít při hodině radost, radost z objevování nového. Pak se na hodiny matematiky těší. Učitel je zde pouze moderátor. Pamatujete si, jak jste se kdysi v hodinách matematiky nudili a kroutili hlavou nad řadou různých pouček a vzorečků k zapamatování. Možná právě to je teď důvod, proč se bojíte spočítání jakéhokoliv rovnice nebo dokonce logaritmu.

Tvorba kurzu pro nás představovala velkou výzvu. Museli jsme přetransformovat do srozumitelné formy metodologii a řadu prostředí Hejného metody. Proto jsme pro Hejného metodu rozvinuli formát animovaného videa a povýšili ho na úplně novou úroveň.

Rodiče se tímto způsobem seznamují např. s prostředím Rodokmenu, který seznamuje děti s logikou výroků a rodinnými vztahy. Díky tomu už děti budou vědět kdo je bratr syna vašeho strýce.

Na tomto projektu jsme se naučili mnohému a potvrdili si, že storytelling je výjimečně účinný formát, který bez zbytečných akademických diskusí a mentorování umožní pochopení i velmi abstraktní látky.

Samotný program je k dispozici na webových stránkách www.h-mat.cz/pro-rodice.