• Zaujměte svou prezentací s pomocí marketingu
    Náš přístup

    Přinášíme nové pohledy a inspiraci společně s praktickým řešením vašich problémů i příležitostí v oblasti práce s lidmi, jejich výběrem, motivací, rozvojem i zvyšováním výkonu.

    Dbáme na to, aby naše řešení byla užitečná i společensky odpovědná.

    Chci více informací

Vyhledávání manažerského talentu

Naše divize přímého vyhledávání pro vás vyhledá odborně způsobilé kandidáty do otevřených manažerských pozic. Dbáme na důkladné vyhodnocení kandidátů včetně jejich osobních a kariérních preferencí a dokážeme tak urychlit jejich integraci do firemního kolektivu klienta.

Poradenství v oblasti HR

Pomáháme našim klientům s mapováním, zaváděním a zefektivňováním HR procesů, a to zejména procesu řízení pracovního výkonu, kariérního rozvoje, rozvoje lidí, kompetenčního modelu nebo 360 stupňové zpětné vazby. Náš tým tvoří lidé se zkušenostmi z manažerských pozic v nadnárodních firmách, a to jak v lokálním, tak i mezinárodním prostředí. Vedle kmenových konzultantů pracujeme i s externími odborníky se specializacemi v různých oborech a naše služby tak rychle upravujeme podle potřeb klientů.

Rozvoj a vzdělávání

Vytváříme vzdělávací programy šité na míru vašim potřebám a možnostem. Tato vzdělávací řešení kombinují facilitované workshopy i eLearningové kurzy, které zapojují interaktivní i multimediální prvky, jako jsou videoukázky, audiokomentáře, simulace, mapy, cvičení a testy. Naše eLearningová řešení vyhovují standardům SCORM a AICC a lze je tak snadno implementovat do většiny vzdělávacích systémů (LMS). Pro klienta bez vlastního LMS zajišťujeme přístup do našeho vzdělávacího portálu, včetně reportingu a testování.

Ochrana osobních údajů

Seznamte se s tím, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.