Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů pro nás vždy byla jednou z priorit. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zásady jasného účelu, transparentnosti a uchovávání po dobu nezbytně nutnou pro daný účel.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, které nabývá účinnosti dne 25. května 2018, bychom Vás rádi informovali o tom, jak Vaše osobní údaje používáme a chráníme.

Co jsou osobní údaje

Nařízení GDPR popisuje osobní údaje jako informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde tedy o jména, kontakty, telefon a řadu dalších informací, které mohou samostatně nebo v kombinaci identifikovat jednotlivce.

Jaké služby poskytujeme

Služby, které poskytujeme našim klientům, jsou jak v oblasti vzdělávání a rozvoje, tak v oblasti výběru do pozic manažerů a specialistů. Klientům v rámci poskytování služeb v oblasti rozvoje a vzdělávání dále poskytujeme nástroj 360-ti stupňové zpětné vazby, který umožňuje manažerům získání zpětné vazby od okruhu lidí, se kterými spolupracují.

Poskytovatelem těchto služeb je společnost learn2grow s.r.o., se sídlem Osnice 181, 252 42 Jesenice, IČO: 26733765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90343 s provozovnou City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Jaké osobní údaje zpracováváme

V oblasti vzdělávání pracujeme se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon) pro zajištění fungující služby našeho vzdělávacího portálu. Důvodem je zajištění uživatelské historie v rámci studia e-learningových kurzů.

V oblasti poskytování nástroje 360 stupňové zpětné vazby pracujeme se základními kontaktními údaji, jako je jméno a e-mail uživatele, případně s dalšími údaji, které nám Klient coby Správce těchto údajů poskytne.

V oblasti výběru do pozic manažerů a specialistů pak pracujeme s údaji, které nám zašlete ve svém životopise nebo motivačním dopise jako podklady pro výběr do pozic, o které máte zájem. Po uchazečích nevyžadujeme konkrétní údaje či šablonu životopisu, proto se údaje uchazečů o zaměstnání mohou lišit, zpravidla však jde o:

-        Jméno a příjmení

-        Telefonní číslo

-        E-mail

-        Dosažené vzdělání, případně jiné kvalifikace

-        Přehled praxe a pracovní historii

Může jít i o další námi nevyžádané údaje, jako je datum narození, fotografie, občanství.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřebné, jako je např. rodné číslo, číslo občanského průkazu, kopie dokladu apod.

Účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Údaje, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu na našem vzdělávacím portále (jméno, příjmení, e-mailová adresa a uživatelská historie v rámci studia online kurzů a poskytování zpětné vazby) uchováváme za účelem efektivního studia e-learningu a za účelem poskytnutí 360 stupňové zpětné vazby.

Údaje o uchazečích o zaměstnání uchováváme v rámci výběrového řízení pro naše klienty po nezbytně nutnou dobu.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies za účelem informace o návštěvnosti těchto stránek. Získáváme je pomocí služeb Google Analytics. Google Analytics od firmy Google je nástroj na zjišťování počtu návštěv na stránkách, odkud tyto návštěvy přišly a jaké stránky si prohlížely. Zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Jak Vaše údaje zpracováváme a chráníme

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Přijímáme veškerá technická i organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů tak, abychom vyloučili možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům.

Právo na přístup a výmaz

Údaje, které již nejsou pro daný účel nezbytně nutné, nejsou uchovávány nebo jsou vymazány. Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem a pro které jsme správcem, jsou vymazány se skončením souhlasu nebo v případě, že svůj souhlas odvoláte dříve.

Vaším právem je požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. 

Kontaktní údaje

V případě dotazů se ohledně zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na info@learn2grow.cz , tel. +420 241 404 170 nebo písemně na adresu naší provozovny, City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018 a jsou součástí obchodních podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.